Ciepło na halach produkcyjnych z promienników gazowych

Warunki, jakie stwarzają zakłady pracy są niezwykle istotne dla pracowników, którzy spędzają w nich znaczną część dnia. Mają one niekiedy wpływ na efekty wytwórcze, to w zależności od podatności na warunki zewnętrzne (np. żywność). Hale produkcyjne, to zazwyczaj pomieszczenia o znacznej powierzchni, które wymagają sporych nakładów na ogrzanie ich, i zapewnienie ciepła pracującym tam ludziom. Obiekty te zazwyczaj korzystają z ogrzewania na promienniki gazowe.

Dzieje się tak dlatego, iż rozwiązanie to jest stosunkowo ekonomiczne, a także wygodne w montażu i późniejszej eksploatacji. Promienniki gazowe można ustawić tak, by osiągały pożądaną temperaturę w określonym czasie i miejscu, szczególnie na faktycznym stanowisku pracy. Dzięki takiemu wykorzystaniu promienników gazowych, można mieć pewność ich funkcjonalności i wydajności, a zatem i oszczędność.

Urządzenia te mogą mieć dwojaką postać: ceramiczną lub rurową, którą dostosowuje się do konkretnych warunków zakładu, który zamierza się ogrzewać promiennikami gazowymi. System można poprowadzić przez całą halę z uwzględnieniem stref grzewczych, gdzie temperatura będzie wyższa lub niższa. Ponadto zastosowany system wentylacyjny odprowadzi produkty uboczne spalania gazu, by nie stwarzać zagrożenia, i zapewnić świeży dostęp powietrza.