Kurtyny powietrzne w ogrzewaniu z użyciem promienników gazowych

Wiele razy wchodząc do jakieś publicznego obiektu (urząd, market, kino), możemy się zastanawiać co tak na nas wieje w wejściu? Do niedawna mogła to być jedynie klimatyzacja, jednak idąc z duchem postępu i coraz nowszych rozwiązań grzewczych, zaczęto stosować tzw. kurtyny powietrzne współpracujące z nagrzewnicami czy promiennikami gazowymi. Kurtyny montuje się zwykle u góry wejścia, co jest niezwykle wygodne, jednak zdarzają się również instalacje z boku.

Głównym zadaniem kurtyn powietrza jest utworzenie granicy pomiędzy dwoma, skrajnie różnymi środowiskami termicznymi. Dobrym przykładem będzie tutaj wejście do marketu, gdzie jak wiadomo drzwi przez cały dzień otwierają się i zamykają z wysoką częstotliwością. By zachować ciepło, które panuje wewnątrz budynku, umieszczono kurtynę z promiennikami gazowymi nad wejściem, by przy każdym otwarciu drzwi hamowała chłód panujący na zewnątrz.

Promienniki gazowe pełnią rolę grzewczą przy kurtynie, która za sprawą wentylatora nawiewa ciepło. Rozwiązanie to sprawdza się wszędzie tam, gdzie dochodzi do kontaktu dwóch różnych temperatur. Może to być wspomniany market czy kino, ale także miejsce dostawcze towarów z samochodów ciężarowych, czy przejście pracownicze z chłodni do pozostałych pomieszczeń zakładu pracy. Kurtyny z użyciem promienników gazowych są bardziej wydajne i oszczędne, szczególnie podczas ich nieustannej pracy.